SEB

SEB banklån

SEB banklån passar bra om ditt företag behöver finansiera långa tillgångar som till exempel maskiner eller inventarier. Vi erbjuder banklån i flera olika valutor, med fasta eller rörliga räntor och med individuellt anpassad återbetalningstid.

SEB banklån – för vem?

  • Företag som ska investera i långa tillgångar och behöver hjälp med investeringskostnaden.

Fördelar med SEB banklån

  • Ditt företag kan sprida investeringskostnaden över en längre tid vilket underlättar likviditeten i företaget.
  • Ditt företag kan välja mellan rörliga och fasta räntor i flera olika valutor.
  • Vi erbjuder flexibel och individuellt anpassad återbetalningstid.

SEB banklån- så här fungerar det
SEBs prissättning är individuell och du betalar bara ränta på aktuell låneskuld. Vid fastställda tidpunkter betalar du ränta och amortering tills lånet är återbetalt. Du kan även återbetala lånet i förtid men beroende på vilken ränta du har valt (rörlig eller fast) kan återbetalning i förtid medföra en extra lösenkostnad så kallad räntekompensation.

SEB banklån – här kan du skaffa banklån
Kontakta ditt bankkontor eller ring Telefonbanken företag på 0771-62 53 53. SEBs lånekoncept Enkla firman finansiering för enskilda näringsidkare kan du ansöka om direkt på internetbanken privat alternativt ringa till Telefonbanken företag. Detta förutsätter att du redan är kund i SEB och kan legitimera dig med en digipass. Du kan läsa mer om Enkla firman finansiering genom att besöka SEBs websida. SEBs andra lånekoncept för övriga bolagsformer Enkla lånet företag kan du ansöka om direkt på seb.se.