Handelsbanken

Handelsbanken banklån

Handelsbanken banklån med en plan för framtiden

Med en affärsplan, resultat- och balans- räkning visar du hur din plan framåt ser ut. Den behöver vi ta del av för att göra en kreditbedömning inför ditt lån.

Handelsbanken hjälper dig att finansiera banklån
Handelsbanken banklån hjälper dig oavsett ifall du ska expandera, renovera eller förnya – med ett banklån sprider du betalningen över en längre tid och får en jämn månadskostnad. Du får dra av moms och göra avskrivningar på investeringen direkt.

Handelsbanken banklån ett friare val av säkerhet
Du behöver lämna någon form av säkerhet för lånet, men det behöver inte vara det objekt du investerar i. Du kan till exempel lämna befintliga varulager, maskiner eller inventarier som säkerhet.